S-bølge splitting

 

 

Grunnundersøkelser & analyse

.

Geoscan AS

Bergen, Norway

Tel +47 91698606

post@geoscan.no

S-bølge splitting

_____________________________________________________________________________________

Lokasjon av sprekkesett kan bl.a. gjøres ved S-bølge analyse. Når en S-bølge treffer en sprekkesone vil den splittes i en sakte og en hurtig bølge, pga polarisasjon parallelt med og normalt til oppsprekningen. Den komponenten som har bevegelser som påvirkes av sprekkenes skjærstivhet vil bremeses opp. Vår modellering inkluderer resultater i form av seismogrammer med x,y,z komponeneter, samt animasjoner som tydeliggjør mekanismene.

Eksempel på vår modellering av S-bølge splitting.

 

Numerisk modell for simulering av S-bølge splitting. Forskyvnings-komponenter registreres langs borhull.

 

Innfallende S-bølge

Bølgen splittes umiddelbart ved inngang til sprekksonen

Etter passasje sprekkesone er er bølgen delt opp i en rask og en sakte komponent

X-komponent t.v. Z-komponent t.h.

 

Copyright Geoscan AS, 2016. All rights reserved.