Samferdsel

 

 

Grunnundersøkelser & analyse

.

Geoscan AS

Bergen, Norway

Tel +47 91698606

post@geoscan.no

Inspeksjon av veg, jernbane og flyplasser

________________________________________________________________________________________

 

Illustrasjon, 3d-Radar AS

Geoardar-undersøkelser gir effektivt en 3D framstilling av fundamentering for bl.a. veg, jernbane og flyplasser. Metoden er særlig egnet som en rask tilstandskontroll ved rehabilitering, og ved kvalitetsvurdering av nyanlegg.

 

Georadar kan anvendes til å estimere lagtykkelser, grunnvannsnivå, materialegenskaper, samt å lokalisere kulverter, kabler, rør o.a. objekter.

Den kanskje beste teknologien for inspeksjon av de øverste få meterne av grunnen er utviklet ved NTNU, og er enestående ved direkte 3D avbildning av grunnforhold. Ved prosjekter innen samferdsel samarbeider vi med 3d-Radar AS, Trondheim.

Copyright Geoscan AS, 2016. All rights reserved.