Arbeidsprosess ved kartlegging

 

 

Grunnundersøkelser & analyse

.

Geoscan AS

Bergen, Norway

Tel +47 91698606

post@geoscan.no

Georadar - enkel oversikt over arbeidsprosess ved kartlegging av grunnforhold

______________________________________________________________________________________

 

  1. Datainnsamling i tett skog, med treghetssensor
  2. Rådata - tidsopptak
  3. Prosesserte data, korrigert for topografi - dybde i meter
  4. Tolkede data, sammenstilt med terrengoverflate og borhullsinfo

 

Copyright Geoscan AS, 2016. All rights reserved.