Flyplass

 

 

Grunnundersøkelser & analyse

.

Geoscan AS

Bergen, Norway

Tel +47 91698606

post@geoscan.no

Inspeksjon av rullebaner

________________________________________________________________________________________

 

Aktuelle områder for georadar-inspeksjon av flyplass:

 

  • Inspeksjon av asfalttykkelse
  • Lokalisering av svakhetssoner i form hulrom dannet f.eks. ved økt vannstrømning.
  • Bæreevne (PCN) estimeres fra material- egenskaper og lagtykkelser.

 

 

Hulrom og rørtraseer fra flyplass-kartlegging, framstilt som 2D kart og vert. profiler.

 

Copyright Geoscan AS, 2016. All rights reserved.