Jernbane

 

 

Grunnundersøkelser & analyse

.

Geoscan AS

Bergen, Norway

Tel +47 91698606

post@geoscan.no

Inspeksjon av jernbane

________________________________________________________________________________________

 

Geoardar er en rask og ikke-destruktiv metode for kartlegging av jerbanetraseer. De viktigste forhold som måles:

 

  • Ballast, kvalitet(fouling) og tykkelse
  • Vanneroderte områder, vannfylte lommer
  • Fundamentering, evt. dybde til fjell
  • Kabler og rør og andre objekter

 

Geoscan benytter utstyr som kan monteres på lokomotiv, en unngår derfor å måtte stenge ned ordinær trafikk.

 

 

 

Ill. U.S. Dept. of transportation, ORD 09/08

Eksempel på vurdering av ballast som skissert t.v. Den rene ballasten gir opphav til internrefleksjoner av en viss styrke, som illustrert med enkeltmålingen. I området med mye finstoff reduseres dempes signalet, og reflleksjonene blir svakere. T.h. sees et ferdig prossessert georadar-profil.

Georadar kartlegging av jernbanefundamentering i USA

 

Rapport fra U.S. Dept. of Transportation

Copyright Geoscan AS, 2016. All rights reserved.