Om oss

 

 

Grunnundersøkelser & analyse

.

Geoscan AS

Bergen, Norway

Tel +47 91698606

post@geoscan.no

Karstein Monsen

Geofysikk

Karstein Monsen, Ph.D. geofysikk, har omfattende erfaring med måling, prosessering og tolking av geofysiske data, samt numerisk modellering av strømning/deformasjon/stabilitet i bergmasser. Han har bred erfaring fra FoU og konsulentvirksomhet. Monsen har bl.a. utviklet et formelverk for prediksjon av frekvensavhengig seismisk hastighet i oppsprukne bergarter, og en metode for 3D-skanning av bergprøver for å undersøkelse effekten av olje/gass metning på seismisk hastighet (patent innv. 2007).

________________________________________________________________________________________

Harald Iwe

Radarteknologi

Harald Iwe, Ph. D. radarteknologi, har bred kompetanse og erfaring innen

alle sider av radarteknologi, og spesielt innen bakkebasert interferometrisk syntetisk aperture radar (InSAR). Han har designet og bygget en InSAR fra grunnen av, gjennomført mange praktiske målinger og utarbeidet metoder for å kompensere atmosfærens innflytelse på målingene. Iwe har også lang erfaring med bakkepenetrerende radarer (Ground Penetrating Radar - GPR), samt andre geofysiske undersøkelsesmetoder.

 

________________________________________________________________________________________

Nick Barton

Bergmekanikk

Nick Barton, Ph.D. bergmekanikk, representerer Norges kanskje sterkeste kompetanse innenfor bergmekanikk. Nick Barton har omfattende erfaring som forsker, fagutvikler og konsulent innen praktisk og teoretisk bergmekanikk. Han har bl.a. utviklet Q-metoden for klassifisering og sikring av bergmasser, og mottok i 2011 den prestisjetunge Mueller Award. Han har omfattende erfaring som rådgiver i mer enn 35 land, og har spilt en nøkkelrolle i flere norske anleggsprosjekter, og ble i 2011 også hedret med Gullfeiselen. Barton står bak det sentrale bokverket som integrerer bergmekanikk og seismikk; Rock Quality, Seismic Velocity, Attenuation and Anisotropy.

________________________________________________________________________________________

Våre konsulenter

 

Geoscan AS har tilknyttet eksperter med omfattende erfaring fra geofagene de siste 25 årene, både i Norge og internasjonalt, og dekker fagene geofysikk, bergmekanikk og måleteknikk. De fleste av Geoscans konsulenter har bakgrunn fra Norges Geotekniske Institutt, NGI.

Geoscan ble etablert i 2012 med hovedvirksomhet innen georadar-undersøkelser, bergmekanikk og numerisk analyse. Geoscan har gjennomført prosjekter for oppdragsgivere innen industri, forvaltning og forskning.

 

 

 

Copyright Geoscan AS, 2016. All rights reserved.