Seismisk modellering

 

 

Grunnundersøkelser & analyse

.

Geoscan AS

Bergen, Norway

Tel +47 91698606

post@geoscan.no

Seismisk modellering

________________________________________________________________________________________

 

Vi utfører seismisk modellering både i tilknytning til ingeniørgeofysisk kartlegging og petroleumsgeofysikk.

 

Verktøyet bygger på s.k. FDTD teknologi; Finite Difference Time Domain. Disikontinuiteter som sprekker og forkastninger representeres som enkelt-elementer, med elastiske egenskaper som samtidig kontrollerer seismisk respons og statisk oppførsel. Dvs. modellene reagerer mekanisk, med innsynking og endring av elastiske genskaper, ved f.eks. endring av poretrykk. Seismisk simulering gjøres samtidig ved ulike setninger, med andre ord, vi snakker her om fysisk korrekt simulering av 4D seismikk.

 

Studiene omfatter klassisk modellering av seismisk datainnsamling, og mer spesielle oppgaver knyttet til realistisk representasjon av sprekker og forkastninhger og hvordan dette påvirer AVO-respons og eventuell S-bølge splitting.

Copyright Geoscan AS, 2016. All rights reserved.