Måleprinsipp

 

 

Grunnundersøkelser & analyse

.

Geoscan AS

Bergen, Norway

Tel +47 91698606

post@geoscan.no

Georadar - måleprinsipp

______________________________________________________________________________________

 

 

Georadaren virker nesten som et ekkolodd. For nærmere beskrivelse av måleprinsippet, se informasjon utarbeidet av Sensors and Software Inc., Canada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright Geoscan AS, 2016. All rights reserved.