Grunnundersøkelser

 

 

Grunnundersøkelser & analyse

.

Geoscan AS

Bergen, Norway

Tel +47 91698606

post@geoscan.no

Georadar - grunnundersøkelser

______________________________________________________________________________________

Georadaren nyttes både til grunnundersøkelser ifbm bygg og anlegg, og til kartlegging av naturressurser; grunnvann, isbretykkelse, geologiske strukturer.

 

Ved grunnundersøkelser er det mulig å bestemme lagdelinger og geotekniske egenskaper om disse kan korreleres med borehullsinformasjon.

 

Den mest utbredte bruken av georadar er bestemmelse av løsmassedybde til fjelloverflate, som illustrert i eksempelet nedenfor.

 

 

Leveranser fra et prosjekt for kartlegging av fjelldybde.

2D-snitt av rådata før prosessering.

 

2D-snitt av ferdig prosesserte georadar målinger med tolking.

Målsatte profiler av terrengoverflate og innmålt fjelloverflate.

3D-modeller med tolket georadar kartlegging, samt annen informasjon som terrengoverflate, og borehull.

Oversiktlig presentasjon av måleopplegg i 3D.

Detaljert dokumentasjon av måletraseer.

Copyright Geoscan AS, 2016. All rights reserved.