Radar

 

 

Grunnundersøkelser & analyse

.

Geoscan AS

Bergen, Norway

Tel +47 91698606

post@geoscan.no

Radar for monitorering av naturfare

______________________________________________________________________________________

Ill. IDS, S.p.A.

Geoscan benytter en såkalt interferometrisk radar for overvåking av ustabile fjellpartier. Radaren er bakkebasert og leverer høypresisjons avstandsmålinger. På 350 meters måleavstand f.eks., er nøyaktigheten 0.1 mm!

Monitorering kan foregå over kortere eller lengre perioder (flere år), og observasjonene kan benyttes til å avdekke grunnleggende deformasjonsmekanismer, som støtte for prediksjon av utrasninger.

 

 

 

 

 

For monitorering av naturfare med radar benytter Geoscan instrumenter fra italienske IDS S.p.A.

Copyright Geoscan AS, 2016. All rights reserved.