Tjenester

 

 

Grunnundersøkelser & analyse

.

Geoscan AS

Bergen, Norway

Tel +47 91698606

post@geoscan.no

Tjenester

_______________________________________________________________________________________

 

Geoscan AS tilbyr undersøkelser med georadar og radar, og numerisk modellering av geomekanikk og seismisk bølgeforplantning:

 

 • Kartlegging av grunnforhold med georadar; dybde til fjell, fjellkvalitet, grunnvann, geologi, isbretykkelse.
 • Inspeksjon og kontroll av veg, jernbane og flyplass med georadar; nyanlegg og rehabilitering.
 • Monitorering av naturfare med radar.
 • Numerisk analyse av stabilitet og deformasjon av konstruksjoner i berg. Koblede termiske/hydrauliske/mekaniske prosesser.
 • Simulering av seismisk bølgeforplantning i anisotrope bergarter. Inkluderer bl.a. poretrykk og oppsprekning.

 

Sjekk menyen t.v. for detaljerte beskrivelser.

.

Våre kunder omfatter:

 

 • statlige etater
 • kommuner
 • entreprenører
 • utbyggere
 • konsulentfirma
 • privatpersoner

 

 

 

 

Copyright Geoscan AS, 2016. All rights reserved.