Anisotrop AVO

 

 

Grunnundersøkelser & analyse

.

Geoscan AS

Bergen, Norway

Tel +47 91698606

post@geoscan.no

Effekt av oppsprekning på AVO

_____________________________________________________________________________________

Tilstedeværelse av sprekkesoner kan påvirke AVO (Amplitude Versus Offset). Vi kan modellere slike effekter på generelt grunnlag eller som lokaliserte effekter.

Den eneste forskjellen på de syntetiske seismogrammene er registrering av bølgefelt hhv. normalt til og parallelt med retning for oppsprekning.Legg merke til PS konvertering på topp reservoar. Tilhørende AVO effekter er illustrert nedenfor, for ulike azimut. T.v. er vist AVO for et sprekkesett med lavere skjærstivhet enn det t.h., dvs. sprekkenes væskefyll er forskjellig.

Copyright Geoscan AS, 2016. All rights reserved.