Teknologi

 

 

Grunnundersøkelser & analyse

.

Geoscan AS

Bergen, Norway

Tel +47 91698606

post@geoscan.no

Teknologi

_______________________________________________________________________________________

Våre viktigste verktøy:

 

  • Georadar og radar for datainnsamling; kartlegging og monitorering
  • Programvare for prosessering og tolking av geofysiske data i 3D.
  • Finite Difference, Distinct Element Modelling 3D Software for numerisk simulering innen bergmekanikk og seismikk

 

Sjekk menyen t.v. for mer detaljerte beskrivelser.

 

 

 

 

 

Copyright Geoscan AS, 2016. All rights reserved.