Veg

 

 

Grunnundersøkelser & analyse

.

Geoscan AS

Bergen, Norway

Tel +47 91698606

post@geoscan.no

Inspeksjon av veg

________________________________________________________________________________________

 

 

Geoardaren kan monteres på bil eller tilhenger, og målinger kan gjøres uten at trafikken må stenges ned. Aktuelle forhold for måling kan være:

 

  • Tykkelse av bitumøse lag
  • Tykkelse av ubundne lag
  • Dybde til bunn av overbygning
  • Dybde til bunn av fylling
  • Stikkrenner/kulverter
  • Type undergrunn
  • Dybde til fjell

 

 

 

 

 

 

Typisk vegprofil med tolking. Fra Maranord rapporten, 2012.

Maranord rapporten

Gjennom et internasjonalt prosjekt, Interreg IV, har Finland, Sverige og Norge utarbeidet felles retningslinjer for georadar-undersøkelser av vegoverbygninger.

 

Copyright Geoscan AS, 2016. All rights reserved.