Geomekanisk modellering

 

 

Grunnundersøkelser & analyse

.

Geoscan AS

Bergen, Norway

Tel +47 91698606

post@geoscan.no

Geomekanisk modellering

______________________________________________________________________________________

Geomekanisk modellering gjøres for å kunne forutsi hva som kan forventes i gitte situasjoner. Det er en matematisk uttesting av hvordan konstruksjoner i berg reagerer på ulike belastninger. Våre medatbeidere har erfaring med numerisk analyse av bergmekaniske problemstillinger innen bl.a. samferdsel, deponi og reservoar:

Da vi benytter DEM-teknikker (Distinct Element Modelling), er det mulig å simulere realistisk oppførsel av bergmasser. Hver enkelt sprekk tilordnes dynamiske egenskaper basert på lab. målinger, f.eks. iflg. Barton/Bandis joint model. Simuleringene kan foregå i 2D eller 3D, og flg. effekter kan representeres:

 

  • spennigsavhengig,ikke-lineæar sprekkedeformasjon
  • væskestrømning langs sprekker
  • koblede termiske/hydrauliske/mekaniske mekanismer, dvs. f.eks. vil en temperaturendring gir matrialutvidelse, som igjen påvirker spenningstilstanden, som igjen påvirker sprekkebevegelser med tilhørende endring av hydrauliske forhold
  • sikring i form av bolter/kabler i f.eks. undergrunnsanlegg

 

 

 

 

 

Våre medarbeidere har mer enn 20 års erfaring med numerisk analayse, fra prosjekter i Norge og internasjonalt. For geomekanisk modellering benytter Geoscan software fra Itasaca Inc., Minneappolis.

Copyright Geoscan AS, 2016. All rights reserved.