Geomekanisk numerisk analyse

 

 

Grunnundersøkelser & analyse

.

Geoscan AS

Bergen, Norway

Tel +47 91698606

post@geoscan.no

Geomekanikk - numerisk analyse

________________________________________________________________________________________

 

Vi utfører numerisk modellering av stabilitet/deformasjon/sikring/strømning knyttet til konstruksjoner i bergmasser, bl.a.:

 

  • Vegtunneler
  • Brofundamenter
  • LNG-lagere
  • Avfallsdeponi
  • Lekkasjevurderinger
  • Termisk effekt på bergegenskaper
  • Setninger rundt petroleumsreservoar

 

Nærmere beskrivelse av metodene finner du her.

Copyright Geoscan AS, 2016. All rights reserved.