Naturfare monitorering

 

 

Grunnundersøkelser & analyse

.

Geoscan AS

Bergen, Norway

Tel +47 91698606

post@geoscan.no

Monitorering av rasutsatte fjellskråninger

______________________________________________________________________________________

 

Foto: Tommy Fossum

Geoscan tilbyr en komplett pakke for monitorering av rasutsatte fjellskråninger som omfatter etablering av geomodell med potensielle glideplan, og fortløpende ingeniørgeologisk vudering basert på regelmessige radarmålinger av bevegelser i bergmassen. Det er helt vesentlig å opparbeide en bergmekanisk forsåelse av de dynamiske prosesser som foregår, passiv monitorering alene er ikke tilstrekkelig for å kunne vurdere når tilstanden er kritisk.

 

 

Illustrasjon av radar-monitorert fjellskråning, med fargekoding av størrelsen på innmålte bevegelser (IDS, Italy).

Kimaendringer gir flere ras.

Teknisk Ukeblad, 5. sept. 2007

Copyright Geoscan AS, 2016. All rights reserved.