Forside

 

 

Grunnundersøkelser & analyse

Geoscan AS tilbyr kartlegging av grunnforhold og konstruksjoner ved bruk av georadar, seismikk og radar, samt numerisk modellering innen geomekanikk og seismikk. Våre tjenester er spesielt relatert til bygg og anlegg, vannressurser, forurensning, geotermisk energi, geoteknikk, arkeologi og geologiske undersøkelser. Størrelsen på innmålte objekter varierer fra cm-skala ved betonginspeksjon opp til km-skala ved geologiske undersøkelser.

Georadar anvendes til alt fra grunnundersøkelser til betongkontroll og kart- legging av kulturminner.

Georadaren er et geofysisk måleinstrument som kan registrere løsmasser, grunnvann, og fjellforhold, samt nedgravde gjenstander og betongkvalitet. Målingene utføres på byggeplass, i terreng, og lang veg fra kjøretøy. Målingene kan utføres kontinuerlig, med stor tetthet, og det er mulig å kartlegge relativt store områder på kort tid. Georadaren representerer den eneste teknologi som kan lokalisere nedgravde ikke-metalliske gjenstander, som for eksempel glassfibertanker, PVC rør og optiske kabler. Les mer.

Laser- og CT-skanning i flere målestokker; fra fjellpartier via bygninger til materialprøver.

 

Laserskanneren måler inn flere tusen punkter i sekundet, og kan ofte erstatte tradisjonell landmåling og innvendig oppmåling av bygningsmasser. Resultatet er 3D ”punktskyer” bestående av flere millioner målepunkter, som kan behandles av Geoscan eller kunden selv, for målsetting og visualisering. 3D laserskanner er tatt i bruk i løpet av de siste årene, og har medført dramatiske kostnadsreduksjoner. Teknologien kombinerer stor nøyaktighet med effektiv innmåling.

Numerisk modellering av geomekanikk og seismisk bølgeforplantning i oppsprukne bergmasser.

 

Geomekanisk modellering brukes for beregning av strømningsforhold langs sprekker i fjellmasser, stabilitet og setning av fundamenter, skråninger og tunneler. Resultatene benyttes til dimensjonering av sikring, lokalisering o.a. Les mer.

 

Geofysisk modellering gjøres for å ”etterligne” bølgeutbredelsen som er målt av geofysiske instrumenter – dette bidrar til en mer sikker tolking av feltmålinger. Seismisk modellering benyttes også som støtte til å designe datainnsamling i felt. Les mer.

Radarmåling av rasutsatte fjellpartier.

 

 

 

Monitorering av ustabile bergmasser med høyoppløselig radar indikerer ustabile områder, hvor det kan være forsvarlig å etablere sikringstiltak . Les mer.

Avanserte numeriske beregninger for NTNU

Geoscan AS utfører numeriske analyser som støtte for undersøkelse av hydrogeologiske forhold rundt bergrom ifbm et nytt konsept for vanntette tunneler. Dette inngår i et forskningsprosjekt der man ser på mulightene for å benytte en kombinasjon av sprøytebetong og sprøytbar membran. Hensikten er å oppnå vesentlige kostnadsreduksjoner.

Innovativt samarbeid med FFI

I samarbeid med Forsvarets forskningsinstitutt gjennomfører Geoscan AS et pionerprosjekt der såkalte treghetssensorer anvendes til posisjonering av georadar. Resultatene er lovende, og representer et alternativt til GPS og konvensjonell landmåling, særlig i områder med begrenset sikt.

.

Geoscan AS

Bergen, Norway

Tel +47 91698606

post@geoscan.no

Copyright Geoscan AS, 2016. All rights reserved.